1-cartoon1Het verzoek om toegelaten te worden tot het SOG kan bij de secretaris worden ingediend (zie contact). Het SOG hanteert het principe dat van elke beroepsgroep maar één ondernemer lid kan zijn. Soms wordt hiervan afgeweken. Leidinggevenden en medewerkers uit de ambtenarij, zorgsector, het bank- en verzekeringswezen komen niet in aanmerking om lid te worden omdat zij immers niet in de categorie ‘zelfstandig ondernemer’ vallen.

Verzoeken tot lidmaatschap wordt door een ‘Aanname commissie’ onderzocht, waarna het bestuur wordt geadviseerd. Het bestuur neemt uiteindelijk een beslissing. Het kan voor komen dat door bijvoorbeeld overlappende bedrijfsactiviteiten een verzoek wordt afgewezen.