Van harte welkom op de site van het Stichts Ondernemers Genootschap kortweg SOG. Het SOG is een ondernemersclub van vooral Utrechtse ondernemers. Een club die netwerken paart aan gezelligheid.

In de agenda staan onze activiteiten opgesomd.

Kijkt u maar eens rond op deze site.

Het verzoek om toegelaten te worden tot het SOG kan bij de secretaris worden ingediend (zie contact). Het SOG hanteert het principe dat van elke beroepsgroep maar één ondernemer lid kan zijn. Soms wordt hiervan afgeweken. Leidinggevenden en medewerkers uit de ambtenarij, zorgsector, het bank- en verzekeringswezen komen niet in aanmerking om lid te worden omdat zij immers niet in de categorie ‘zelfstandig ondernemer’ vallen.

Verzoeken tot lidmaatschap wordt door een ‘Aanname commissie’ onderzocht, waarna het bestuur wordt geadviseerd. Het bestuur neemt uiteindelijk een beslissing. Het kan voor komen dat door bijvoorbeeld overlappende bedrijfsactiviteiten een verzoek wordt afgewezen.

De doelstellingen van het SOG zijn ooit (1994) verwoord in gortdroge statutentaal die inmiddels door de tijd zijn ingehaald. De realiteit van vandaag rechtvaardigt op te merken dat binnen het SOG de zakelijke ambities (netwerken) gemakkelijk worden gekoppeld aan sfeervolle en ontspannen bezigheden. De bijeenkomsten van het SOG (elke 1e en 3e dinsdag van de maand) kunnen inhoudelijk sterk verschillen en bestaan uit:

  • Bedrijfsbezoeken
  • Bedrijfspresentaties, ieder lid minimaal één keer
  • Uitstapjes zoals stadswandeling,museumbezoek, sport en spel
  • Discussieavonden, bijv. politiekcafé

De bijeenkomsten worden gekenmerkt door een sfeer van zakelijkheid vermengd met luciditeit, humor, saamhorigheid en eendracht. Voor het samenkomen is geen vaste locatie maar wordt er van de ruime variatie gebruikgemaakt die Utrecht zo siert. Daarbij wordt sterk gelet op een kwalitatief passende horecagelegenheid.Doel